Zámek tvoří několik objektů, celý areál je přísně souměrný ve stylu pozdního baroka. Hlavní zámecký pavilon je jednopatrový, krytý dvojitou valbovou střechou. V roce 1770 ho nechal postavit český šlechtic a majitel rychmburského panství Filip Kinský. K zámku náležely dvě lovecké obory, pro jeleny a černou zvěř, které byly v 19. století zrušené. V...

Vaňovský vodopád je tvořen dvěmi čedičovými stupni se sloupcovou odlučností. Voda spodního lépe přístupného 12 metrů vysokého stupně padá do suťového pole, kterým odtéká. V mrazivých zimních měsících vodopád kvůli menšímu průtoku zamrzá a vytváří tak sloupce ledu.

Duo LUCIA ZUZA

01.08.2022

Duo LuciaZuza doplní svatby, plesy, oslavy a různé společenské akce o jedinečnou atmosféru.

Památkově chráněný areál feudálního sídla, které bylo založeno v první polovině 14. století. Jedná se o pozůstatky gotického hradu bergfritového typu, který byl zbudován na skalnatém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka. Za období rozkvětu hradu se dá považovat konec 15. století, kdy byl pod správou Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Tehdy...

Větrný mlýn holandského typu byl postaven v roce 1843 nedaleko Lovosic. Ve 2. polovině 19. století byl přestavěn na výletní letohrádek. Od roku 1958 je chráněný jako kulturní památka. Dnes objekt chátrá a zaniká.

Dolní kounice Památkově chráněný areál jedné z nejvýznamnějších vrcholně gotických sakrálních staveb ve střední Evropě. Je zde k nahlédnutí torzo ženského premonstrátského kláštera, který byl zbudován Vilémem z Pulína v roce 1181, v dobách správy pánů z Kounic. Původně románský dřevěný chrám prošel v první polovině 14. století zásadní přestavbou v...

Pozůstatky středověkého hradního sídla, které bylo zbudováno na počátku 14. století za správy pánů z Lipnice. Gotický hrad byl postaven na základech původní dřevěné tvrze, v průběhu 15. a 16. století si prošel zásadními přestavbami, rozšířením a opevněním. Svou funkci plnil do poloviny 17. století, poté byl zpustošen a začal postupně chátrat....

Kostel Panny Marie Těšitelky je římskokatolický farní kostel na Dobré Vodě u Nových Hradů. Tento chrám je zároveň poutním místem přezdívaným "Jihočeské Lurdy", na které putuje mnoho poutníků jak z Česka, tak ze sousedního Rakouska.