Vaňovský vodopád je tvořen dvěmi čedičovými stupni se sloupcovou odlučností. Voda spodního lépe přístupného 12 metrů vysokého stupně padá do suťového pole, kterým odtéká. V mrazivých zimních měsících vodopád kvůli menšímu průtoku zamrzá a vytváří tak sloupce ledu.

Duo LUCIA ZUZA

01.08.2022

Duo LuciaZuza doplní svatby, plesy, oslavy a různé společenské akce o jedinečnou atmosféru.

Památkově chráněný areál feudálního sídla, které bylo založeno v první polovině 14. století. Jedná se o pozůstatky gotického hradu bergfritového typu, který byl zbudován na skalnatém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka. Za období rozkvětu hradu se dá považovat konec 15. století, kdy byl pod správou Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Tehdy...

Zdejší barokní kostel zasvěcený Panně Marii Bolestné byl postaven v letech 1690 - 1696. Jednolodní stavba se štítovým průčelím (natočeným netypicky severním směrem, aby dominoval okolní volné krajině) a hranolovou věží. Vnitřní zařízení je rokokové a pseudoslohové. Největším lákadlem tohoto poutního místa je však unikátní kamenné schodiště o 153...

Hrad Sovinec

24.06.2022

Gotický hrad založili bratři Pavel a Vok ze Sovince před rokem 1332. Na přelomu 15. a 16. století byl rozšířen vnitřní palác a postaveny hospodářské budovy. Po roce 1543 nechali páni z Boskovic hrad renesančně upravit. Z této doby pochází např. polygonální bašta Remter nebo opevnění zvané Kočičí hlava. Teprve dobytí hradu Dány v roce 1626 dalo...

18. 6. 2022 se v Lázních Bohdaneč konala benefiční akce na podporu projekt pro UNICEF - Adoptuj panenku a zachráníš dítě.

Zbudován ve 20. letech 18. stol. Vysvěcen 27. září 1722. Patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. R. 1784 vyhořel, r. 1792 bylo uděleno povolení k jeho obnově s podmínkou, že kostel nebude již poutní a že sem bude přemístěn žďárský hřbitov. Konstrukce svatyně vychází z geometrie kruhu, přičemž...

Na vrcholu čedičového masivu Hazmburk, který dosahuje výšky 418 m, spatříte nedobytný gotický hrad, který je tvořen Černou a Bílou věží. Údajně hrad skrývá nejedno tajemství. Pod hradem jsou prý vytesány podzemní místnosti a tajné zazděné chodby. Povídá se, že ve skrytých sklepeních se nachází sudy vína či poklad, které tu schovalo francouzské...

Hrad Střekov

25.01.2022

Počátkem 14. století dal Jan Lucemburský vybudovat na skalnatém břehu řeky Labe pevný obranný hrad. Po období rozkvětu v 16. století přišla třicetiletá válka, která se Střekovu stala osudnou. Po ničivých nájezdech Švédů byl hrad opuštěn a začal chátrat. Již v minulosti romantické zříceniny lákaly nejednoho umělce - J. W. Goethe, R. Wagnera nebo K....