Zámek tvoří několik objektů, celý areál je přísně souměrný ve stylu pozdního baroka. Hlavní zámecký pavilon je jednopatrový, krytý dvojitou valbovou střechou. V roce 1770 ho nechal postavit český šlechtic a majitel rychmburského panství Filip Kinský. K zámku náležely dvě lovecké obory, pro jeleny a černou zvěř, které byly v 19. století zrušené. V...

Na mohutné osamocené skále vyrostl pravděpodobně koncem 13. století nedobytný hrad, jehož nedostupnost umocňovala soustava rybníků lemujících celý skalní blok. Avšak v polovině 15. století byl hrad dobyt, zpustošen a ze středověké podoby se dochovaly jen části vytesané přímo do skály. V roce 1680 se na hradě usadili poustevníci, dnešní podoba hradu...

Netypická stavba ve tvaru válce vyrostla na kopci Výhon v roce 2009. Z výšky 14,5 metrů můžete shlížet na města Židlochovice a Brno, Žďárské vrchy, Pálavu nebo rakouské příhraničí. Rozhledna je volně přístupná.Vstup: volnýdatum dokončení: 2009
výška: 17,7 m

Klášter benediktinů založil roku 1045 Břetislav I. na místě velkomoravského hradiště. Patří tak mezi nejstarší kláštery na Moravě. Mnohokrát byl vydrancován různými vojsky, vypálen a znovu vybudován. Současnou barokní podobu mu vtiskl Jan Blažej Santini-Aichel v letech 1721-46. Vlastní klášter je komplex jednopatrových budov soustředěných převážně...

Vaňovský vodopád je tvořen dvěmi čedičovými stupni se sloupcovou odlučností. Voda spodního lépe přístupného 12 metrů vysokého stupně padá do suťového pole, kterým odtéká. V mrazivých zimních měsících vodopád kvůli menšímu průtoku zamrzá a vytváří tak sloupce ledu.

Duo LUCIA ZUZA

01.08.2022

Duo LuciaZuza doplní svatby, plesy, oslavy a různé společenské akce o jedinečnou atmosféru.

Památkově chráněný areál feudálního sídla, které bylo založeno v první polovině 14. století. Jedná se o pozůstatky gotického hradu bergfritového typu, který byl zbudován na skalnatém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka. Za období rozkvětu hradu se dá považovat konec 15. století, kdy byl pod správou Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Tehdy...

Větrný mlýn holandského typu byl postaven v roce 1843 nedaleko Lovosic. Ve 2. polovině 19. století byl přestavěn na výletní letohrádek. Od roku 1958 je chráněný jako kulturní památka. Dnes objekt chátrá a zaniká.

Dolní kounice Památkově chráněný areál jedné z nejvýznamnějších vrcholně gotických sakrálních staveb ve střední Evropě. Je zde k nahlédnutí torzo ženského premonstrátského kláštera, který byl zbudován Vilémem z Pulína v roce 1181, v dobách správy pánů z Kounic. Původně románský dřevěný chrám prošel v první polovině 14. století zásadní přestavbou v...