Hrad byl založen koncem 14. století pány z Klinštejna, jednou z větví Ronovců. V písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1429, kdy patřil bratrům Jindřichovi a Janovi Berkům z Dubé, tedy rodem také vzešlým z Ronovců, patřil jim ovšem asi již 13 let předtím. Původní stavbu později nahradil hrad větší.[2] V roce 1437 jej prodali Vilémovi z...

Pozůstatky barokní sakrální stavby, která byla zbudována v roce 1714. Jednalo se o orientovaný kostel s křížovým půdorysem, který byl zařazen mezi památkově chráněné objekty. Dodnes se podařilo dochovat pouze nárožní části obvodového zdiva.

Památkově chráněný areál s pozůstatky gotického sídla pocházejícího ze 14. století, který byl tvořen horním a dolním hradem. Dodnes se zde dochovaly části věžovitého paláce horního hradu a zbytky vnějšího opevnění.

Barokní poutní místo se nachází na vrchu Kalvárie nad obcí Ostré, která je vzdálena 1,5 km od Úštěku. Poutní areál byl vystavěn v letech 1703 - 1707 jezuity, za autora stavby je považován známý barokní stavitel italského původu Octavio Broggio. K místu vede křížová cesta, která ústí na spodní terasu objektu. Odtud stoupá na vrchol široké pískovcové...

Památkově chráněný areál s pozůstatky skalního hradu, který byl zbudován v polovině 14. století rodem Ronovců. Hrad se následně dostal pod správu pražských arcibiskupů, kteří pevnost v průběhu husitských válek využívali pro úschovu svého pokladu. Hrad svou rezidenční funkci plnil do druhé konce 15. století, následně byl opuštěn a začal postupně...

Hrad Lipnice

29.10.2021

Nejstarší hradní budovy pocházejí z roku 1310, kdy hrad založili páni z Lichtenburka. Navzdory renesančním úpravám si celkově zachoval gotický ráz. Roku 1869 byl zničen požárem, naštestí jeho úplnému zchátrání zabránil Klub českých turistů, který jej odkoupil roku 1924. Na konci 20. století prošel hrad velkou rekonstrukcí. Při návštěvě si...