Vaňovský vodopád

15.08.2022

Vaňovský vodopád je tvořen dvěmi čedičovými stupni se sloupcovou odlučností. Voda spodního lépe přístupného 12 metrů vysokého stupně padá do suťového pole, kterým odtéká. V mrazivých zimních měsících vodopád kvůli menšímu průtoku zamrzá a vytváří tak sloupce ledu.