Zřícenina hradu Hasištejn

15.07.2022

Památkově chráněný areál feudálního sídla, které bylo založeno v první polovině 14. století. Jedná se o pozůstatky gotického hradu bergfritového typu, který byl zbudován na skalnatém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka. Za období rozkvětu hradu se dá považovat konec 15. století, kdy byl pod správou Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Tehdy došlo k výraznému rozšíření hradu a k založení jedné z největších knihoven v českých zemích. V první polovině 17. století byl hrad opuštěn a začal postupně chátrat. Poslední pokus o navrácení života do prostorů hradu podnikl Emanuel Karsch, který zde nechal zřídit hostinec.