Lovecký zámeček Karlštejn

27.01.2023

Zámek tvoří několik objektů, celý areál je přísně souměrný ve stylu pozdního baroka. Hlavní zámecký pavilon je jednopatrový, krytý dvojitou valbovou střechou. V roce 1770 ho nechal postavit český šlechtic a majitel rychmburského panství Filip Kinský. K zámku náležely dvě lovecké obory, pro jeleny a černou zvěř, které byly v 19. století zrušené. V roce 1823 koupil zámek bavorský knížecí rod Thurn-Taxis, v roce 1945 vyvlastněn československým státem a od roku 1958 se stal kulturní památkou. Po roce 1989 byl zámeček v soukromém vlastnictví, v období 2014 až 2020 renovován a areál zpřístupněn veřejnosti.