Benediktinský klášter Rajhrad

27.01.2023

Klášter benediktinů založil roku 1045 Břetislav I. na místě velkomoravského hradiště. Patří tak mezi nejstarší kláštery na Moravě. Mnohokrát byl vydrancován různými vojsky, vypálen a znovu vybudován. Současnou barokní podobu mu vtiskl Jan Blažej Santini-Aichel v letech 1721-46. Vlastní klášter je komplex jednopatrových budov soustředěných převážně kolem rajského dvora s dominantou kostela sv. Petra a Pavla. Dnes se v prostorách kláštera nachází stálá expozice dokumentující nejvýznamnější osobnosti literatury na Moravě v průběhu 9. až 20. století. Prohlédnete si také interiéry historické benediktinské knihovny s 18 tisíci svazky knih, dobovou kuchyň nebo klášterní zahradu. Zajímavostí je, že vzácné exponáty zdejší knihovny využíval ke studiu mimo jiné i J. Dobrovský.