Zřícenina hradu Ronov

24.11.2021

Hrad byl založen koncem 14. století pány z Klinštejna, jednou z větví Ronovců. V písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1429, kdy patřil bratrům Jindřichovi a Janovi Berkům z Dubé, tedy rodem také vzešlým z Ronovců, patřil jim ovšem asi již 13 let předtím. Původní stavbu později nahradil hrad větší.[2] V roce 1437 jej prodali Vilémovi z Ilburka, jehož rod vlastnil rozsáhlý hrad do roku 1454, kdy vymřel. Vdova po Vilémově jediném synovi Anežka z Helfenštejna Ronov roku 1505 opustila a přestěhovala se do stvolínské tvrze, kterou si nechala přestavět na zámek.

Ronov pod vrcholem

Od roku 1608 byl uváděn jako zpustlý. Během třicetileté války, v roce 1643 byl vypálen švédskými vojsky, když se na hradě ukrývali obyvatelé nedalekých Stvolínek i dalších vesnic se svým majetkem a Švédové to zjistili.

V roce 1832 zříceninu navštívil Karel Hynek Mácha, který zde podle seznamu Hrady spatřené pořídil jednu nedochovanou kresbu.

Roku 1845 nechal tehdejší majitel panství Stvolínky, litoměřický biskup Augustin Bartoloměj Hille postavit na vrchol Ronova křížovou cestu, která se však nedochovala. Na vrcholu hradu nechal vztyčit dřevěný kříž.

Později hledači pokladů vybourali trhavinou do věže otvor, jímž učinili zříceninu hradu volně přístupnou.

Zdroj: Wikipedie