Zřícenina hradu Cimburk

24.06.2022

Pozůstatky středověkého hradního sídla, které bylo zbudováno na počátku 14. století za správy pánů z Lipnice. Gotický hrad byl postaven na základech původní dřevěné tvrze, v průběhu 15. a 16. století si prošel zásadními přestavbami, rozšířením a opevněním. Svou funkci plnil do poloviny 17. století, poté byl zpustošen a začal postupně chátrat. Dodnes se z památkově chráněného objektu podařilo dochovat pozůstatky předsunutého opevnění a relikty obvodových zdí vnitřního hradu.