Poutní místo Homol

24.06.2022
Zdejší barokní kostel zasvěcený Panně Marii Bolestné byl postaven v letech 1690 - 1696. Jednolodní stavba se štítovým průčelím (natočeným netypicky severním směrem, aby dominoval okolní volné krajině) a hranolovou věží. Vnitřní zařízení je rokokové a pseudoslohové. Největším lákadlem tohoto poutního místa je však unikátní kamenné schodiště o 153 schodech a 16 odpočívadlech. Počet schodů i odpočívadel je dán symbolicky podle počtu Zdrávasů a Otčenášů ve Velkém růženci. Ve střední Evropě je takováto stavba unikátem. Schodiště i hřbitov jsou veřejnosti volně přístupné, interiér kostela pouze při bohoslužbách. Od 1. července 2018 je poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné národní kulturní památkou.